Het voegen gebeurt meestal door een gespecialiseerde aannemer nadat het metselwerk is uitgehard. Bij doorstrijkmortel wordt het voegwerk onmiddellijk afgewerkt. Verlijmd of dunbedmetselwerk behoeft meestal geen extra afwerking met voegmiddel. Het uiterlijk van het metselwerk wordt sterk beïnvloed door de voeg, vooral: de kleur en de voegdikte, het voegtype en de structuur van de voeg (glad, grof, geborsteld enz.).

Metselwerk bestaat immers voor ca. 20 tot 25 % uit voegen. Het is raadzaam om op het uitgevoerde metselwerk stalen te plaatsen om de voeg te bepalen. In het algemeen worden hiervoor drie representatieve stalen gezet. Bij doorstrijkmortel, dunbed- en lijmmortel worden de kleur van de voeg en de textuur ervan onmiddellijk door de mortel zelf bepaald.

gevelstenen beton voorbeeld

Voegen uithakken

Bij traditioneel metselwerk worden de voegen kort na het metselen uitgehakt op het moment dat de metselmortel korreldroog is. De voeg moet worden uitgediept om de voegmortel voldoende hechtoppervlak te geven. Dit gebeurt tot een diepte van minimaal 10 mm en maximaal 15% van de muurdikte, beperkt tot 15 mm en gemeten vanaf de rand van het legvlak. Dit volgens de aanbevelingen in het WTCB TV 271. Uitvoeren met voorzichtigheid en niet bij regenachtig weer om het risico op vlekken te vermijden.

lintvoeg stootvoeg voetdikte

Voegdikte

Bij metselwerk met betonnen gevelstenen wordt onderscheid gemaakt tussen een stootvoeg of verticale voeg en een lintvoeg of horizontale voeg. Lintvoegen hebben doorgaans een dikte van 10 en 12 mm. Stootvoegen hebben dan weer een dikte van ongeveer 10 mm. Voor gevels met een dunne voeg is de voegdikte 4 tot 5 mm. 

Kleur van de voeg

Het voegen van metselwerk gebeurt met een speciaal geprepareerd voegmiddel.  De voeger gebruikt hiervoor een prefab voegmiddel. Zulke voegmiddelen zijn beschikbaar in verschillende kleuren. Dit betekent dat de kleur van de betonnen gevelstenen vrijwel gelijk is aan de voegkleur voor een vlak gevelbeeld. 

Verschillende voegtypes

De voegen worden onderscheiden in verschillende voegtypes. In de volgende slider is een overzicht te vinden: 

Betonnen gevelstenen voor jouw project?

Ontdek meer artikels over de technische kant